OFERTA MODERNIZACJI OŚWIETLENIA

Świat oszczędza energię. Takie i podobne hasła dominują w obecnym czasie w kuluarach wszystkich spotkań ekonomicznych, ekologicznych i im pokrewnych na całym świecie. Analizujemy otaczające nas środowisko pod każdym względem, szukając dróg do oszczędności energii oraz proekologicznych procedur. Jednym z obszarów, w których można dokonać znaczących oszczędności energii jest oświetlenie w miejscach naszego przebywania zarówno zamieszkania, pracy jak i rekreacji.

Problem energochłonności źródeł światła został zauważony przez władze Unii Europejskiej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 roku ustaliła harmonogram wycofania z rynku energochłonnych źródeł światła. Zgodnie z planami proces ten będzie trwał do roku 2016. Rozporządzenie zakłada, że wszystkie wycofywane źródła światła zostaną zastąpione przez źródła o większej efektywności.  Innowacyjną i zarazem energooszczędną alternatywą są nowoczesne źródła światła oparte na technologiach LED.

Firma OUTLED sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność na rynku oświetlenia aby aktywnie uczestniczyć w tych przemianach. Działamy w Polsce i na terenie Unii Europejskiej, nawiązaliśmy kontakty handlowe z wieloma światowymi producentami energooszczędnego oświetlenia opartego na technologiach LED. Wprowadzamy oświetlenie LED do powierzchni biurowych, mieszkaniowych, handlowych, przemysłowych, ciągów komunikacyjnych, obiektów sportowych jak również proponujemy oświetlenie uliczne w pełnym zakresie zaczynając od LED-owego a na fotowoltaicznym kończąc.

KILKA INFORMACJI O ŹRÓDŁACH ŚWIATŁA OPARTYCH O TECHNOLOGIĘ LED

 • Pozwalają zaoszczędzić średnio 80% energii elektrycznej w stosunku do tradycyjnych źródeł światła
 • Świecą niemal 100% mocą strumienia światła przez ok 50 000 h ( to ponad 5 lat ciągłego świecenia)
 • Nie emitują szkodliwego promieniowania UV, ciepła oraz szkodliwych wibracji i dźwięków
 • Emitują stałe światło – brak efektu stroboskopowego.
 • Mają wskaźnik oddawania barw bliski 100%
 • Są odporne na wibracje i wstrząsy  
 •  Oszczędności wynikające z modernizacji oświetlenia są łatwe do określenia i trudne do zlekceważenia.                                                           

Korzyści finansowe wynikające z modernizacji oświetlenia są szczególnie wyraźne w przypadku takich pomieszczeń, w których oświetlenie musi być intensywne i działać przez większą część doby. Do takich pomieszczeń możemy zaliczyć hale produkcyjno-montażowe, magazyny, sale sprzedażowe sklepów wielkopowierzchniowych, salony sprzedaży, hale wystawiennicze oraz wiele innych.

Firma OUTLED spółka z o.o. oferuje wykonanie profesjonalnej modernizacji oświetlenia w zasobach lokalowych Państwa Firmy.

W RAMACH MODERNIZACJI OFERUJEMY:

 • Wykonanie wstępnego projektu modernizacji wraz z szacunkowym wyliczeniem zysków energetycznych oraz oszczędności finansowych.
 • Po uzyskaniu akceptacji Inwestora wykonujemy dokładny projekt prac niezbędnych do wykonania modernizacji, polegający na wykonaniu pomiarów istniejącego naświetlenia, wprowadzeniu ewentualnych korekt podyktowanych wymaganymi normami i wymaganiami inwestora w celu wykonania obliczeń koniecznych do określenia mocy LED-owych źródeł światła mających zastąpić dotychczasowe tradycyjne, a następnie uzgadniamy końcowy zakres prac do wykonania. Ta część projektu podlega opłacie w przypadku wycofania się Inwestora z zaplanowanej modernizacji. W przypadku podjęcia inwestycji koszt wykonania projektu jest po stronie Wykonawcy.
 • Dokonanie modernizacji oświetlenia – prace wykonywane są przez doświadczonych fachowców posiadających wymagane uprawnienia.
 • Powykonawcze pomiary naświetlenia powierzchni objętych modernizacją oświetlenia.
 • Używamy tylko i wyłącznie produktów sprawdzonych producentów na które dajemy pełną gwarancję.
 • Dzięki ścisłej współpracy z wiodącymi Bankami posiadamy w naszej ofercie unikatową procedurę finansowania przedsięwzięcia. W większości przypadków inwestycja w modernizację oświetlenia nie wymaga od modernizującej się Firmy uruchamiania własnych środków finansowych.
 • Zapewniamy pełen serwis zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny zainstalowanych urządzeń.

W przypadku zainteresowania naszą ofertą wykonamy bezpłatnie symulację ekonomiczno-finansową dla konkretnych warunków występujących we wskazanym obiekcie. Analiza wyników symulacji pozwoli na zobrazowanie Państwu korzyści płynących z modernizacji oświetlenia.

Z poważaniem:
Zespół OUTLED